(SPRINGFIELD TWP \(03\)) Tj 266.00 502.24 TD (Plumbing Subcode Official:) Tj (Phone:) Tj (FRANK S. KOPEC ) Tj /Contents 217 0 R 0.00 -167.40 TD endobj 0.00 -13.08 TD (HAWTHORNE, NJ 07506) Tj -154.04 567.68 TD 0.00 -13.08 TD 265.95 502.20 TD (Electrical Subcode Official:) Tj ( DCA) Tj 0.00 -167.40 TD 0.00 -13.12 TD 0.00 -167.44 TD 70.60 609.48 TD 0.00 -101.96 TD 0.00 -167.40 TD (DEAN FERRARO ) Tj ( DCA) Tj 0.00 -13.08 TD (Fire Subcode Official:) Tj (2-10 NORTH VAN BRUNT ST) Tj (PHILIP M. ZIMM ) Tj 0.00 -13.08 TD 117 0 obj (KEVIN J. DOHERTY ) Tj (MICHAEL J. SEITZ ) Tj 0.00 0.28 612.00 689.84 re W n 0.00 -13.08 TD (0237: ) Tj endstream (0908: ) Tj 0.00 -13.08 TD (Construction Official:) Tj (Fire Subcode Official:) Tj (ROGER D. VANDERHOOF ) Tj endobj 0.00 -167.40 TD (0411: ) Tj (973-365-1723) Tj 0.00 -167.40 TD (1808: ) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.40 TD 0.00 -167.40 TD (Plumbing Subcode Official:) Tj 0.00 -167.40 TD 0.00 -167.40 TD 0.00 -13.08 TD (MANASQUAN, NJ 08736) Tj << (SEAN G. DONLON ) Tj (Building Subcode Official:) Tj (1712: ) Tj (Building Subcode Official:) Tj (Plumbing Subcode Official:) Tj endobj 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.08 TD (Construction Official:) Tj 0.00 -13.08 TD (Fire Subcode Official:) Tj (Fax:) Tj (Building Subcode Official:) Tj (CHATHAM, NJ 07928) Tj (1201: ) Tj <> ( DCA) Tj /F3 8.00 Tf (609-294-9071) Tj (JOHN J. DRUCKER JR ) Tj (Fax:) Tj 0.00 -13.08 TD YOUNG ) Tj (PETER I. VOROS ) Tj /F1 10.00 Tf (MAPLEWOOD TWP) Tj 0.00 -167.40 TD 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.40 TD /F1 10.00 Tf (ELIZABETH, NJ 07201) Tj 0.00 -167.44 TD (ROBERT A. (Building Subcode Official:) Tj (JAMES R. BOOTH ) Tj COTTON ) Tj 0.00 -167.40 TD -266.20 460.84 TD (Phone:) Tj (NETCONG BORO) Tj YOUNG ) Tj (LEBANON, NJ 08833) Tj 0.00 -167.40 TD (MARK HOPKINS ) Tj 0.00 -13.08 TD (Fax:) Tj 0.00 -167.40 TD (DENNIS C. SHARPE ) Tj (856-573-6208) Tj 266.00 502.20 TD ( ) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.12 TD 0.00 -167.40 TD ( DCA) Tj 265.95 502.20 TD (Phone:) Tj 0.00 -167.40 TD /F1 10.00 Tf (KEARNY TOWN) Tj (KEVIN D. MULLER TCI) Tj (1017: ) Tj ( DCA) Tj (RONALD V. MARYAK ) Tj (DOMINIC D. DEMICO JR ) Tj (Elevator Subcode Official:) Tj (973-857-4834) Tj (FRANK J. RECANATI ) Tj 0.00 -101.96 TD (Phone:) Tj (Elevator Subcode Official:) Tj (Fire Subcode Official:) Tj (MICHAEL LUNEMANN ) Tj -45.60 -701.84 TD 0.00 -167.40 TD 0.00 -167.40 TD 0.00 -13.12 TD 6804 (ROBERT J. DELAROSA ) Tj endstream Newark, NJ 07108. (MARK A. FORNACIARI ) Tj 0.00 -167.40 TD 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.08 TD (Building Subcode Official:) Tj (973-244-9255) Tj (Electrical Subcode Official:) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -101.96 TD 0.00 -167.40 TD /F1 10.00 Tf 0.00 -13.08 TD q (908-735-0591) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.40 TD 0.00 -13.08 TD (SEA ISLE CITY, NJ 08243) Tj 265.95 567.64 TD (ROCCO O. CIUFALO ) Tj (856-983-6709) Tj ( DCA) Tj (HENRY E. SKALA ) Tj (STEVEN R. CURTIS ) Tj /F2 8.00 Tf (201-652-5300) Tj 0.00 -167.40 TD <> 0.00 -13.12 TD (Fire Subcode Official:) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.40 TD /F2 8.00 Tf (Fire Subcode Official:) Tj (GARY A. LOFTUS ) Tj (Electrical Subcode Official:) Tj 0.00 -13.08 TD (Fire Subcode Official:) Tj /CropBox [0 0 612 720] 0.00 -13.08 TD 0.00 -101.96 TD (Building Subcode Official:) Tj 0.00 -167.40 TD /F0 10.00 Tf 0.00 -13.08 TD (3515 BARGAINTOWN RD.) 0.00 -13.08 TD (Construction Official:) Tj -221.08 528.72 TD 0.00 -101.96 TD endobj (Phone:) Tj (201-991-6060) Tj (BRIAN S. GILBERT ) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.40 TD (JASON FRANCESE ) Tj (Elevator Subcode Official:) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -101.96 TD 0.00 -13.08 TD (Fax:) Tj (Building Subcode Official:) Tj 0.00 -167.40 TD 0.00 -167.40 TD (Elevator Subcode Official:) Tj (Building Subcode Official:) Tj () Tj 0.00 -101.96 TD /Type /Page (PORT REPUBLIC CITY) Tj (JAMES R. DIMARIA ) Tj (4528 WHITE HORSE PIKE PO BOX 317) Tj 0.00 -167.40 TD (CHRISTOPHER VENEZIA ) Tj 0.00 -167.40 TD (1512: ) Tj (201.858.6073) Tj -265.92 488.76 TD (CARTERET BORO) Tj (STEPHEN R. WEIL ) Tj 0.00 -13.08 TD (0505: ) Tj 0.00 -13.08 TD (Elevator Subcode Official:) Tj (0420: ) Tj /F3 8.00 Tf 0.00 -167.40 TD 0.00 -167.40 TD (Fax:) Tj 0.00 -167.40 TD (JOSEPH J. LAROCCA JR ) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.08 TD (WOOLWICH TWP) Tj 0.00 -101.96 TD 0.00 -167.40 TD 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.12 TD 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.40 TD (WEST WINDSOR TWP) Tj ( DCA) Tj 0.00 -167.40 TD (856-854-0720) Tj (Fax:) Tj 0.00 -13.08 TD stream (NAGY A. SILEEM ) Tj 0.00 -13.08 TD (Electrical Subcode Official:) Tj (Plumbing Subcode Official:) Tj (Fax:) Tj (1385 ROUTE 22) Tj (1914: ) Tj (973-677-7847) Tj 487 jobs. (RICHARD E. STEVENS ) Tj 0000375150 00000 n 0.00 -13.08 TD (HILLSIDE & LIBERETY AVENUE) Tj 0.00 -13.08 TD /Author (Oracle Reports) -377.64 625.48 TD 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.12 TD (MARK S. BERNINGER ) Tj 0.00 -13.12 TD 265.95 502.20 TD 0.00 -13.08 TD ( DCA) Tj 0.00 -13.12 TD 0.00 -13.12 TD 0.00 -167.40 TD (CHARLES LASKY ) Tj 0.00 -167.40 TD 265.95 502.20 TD (STANHOPE, NJ 07874) Tj endobj 266.00 567.64 TD (FREDERICK J. FRITZ ) Tj (WALLINGTON, NJ 07057) Tj (Fax:) Tj 154 0 obj 0.00 -13.08 TD (Fax:) Tj 0.00 -13.08 TD (RONALD P. CASDIA ) Tj 0000196965 00000 n (1342: ) Tj (STEPHEN R. SHEA ) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.08 TD 265.95 567.64 TD 0.00 -13.12 TD ( DCA) Tj 0.00 -167.40 TD (CRANFORD, NJ 07016) Tj /F2 8.00 Tf /Contents 223 0 R 0.00 -13.08 TD (THOMAS E. DIVENY ) Tj 0.00 -101.96 TD (1502: ) Tj ( DCA) Tj 84.92 706.28 TD /Type /Page (MATTHEW J. O'KEEFE ) Tj (Electrical Subcode Official:) Tj 0.00 -167.40 TD BT (Elevator Subcode Official:) Tj (RIVERSIDE, NJ 08075) Tj 0.00 -167.40 TD 0.00 -13.08 TD /CropBox [0 0 612 720] (Construction Official:) Tj (Construction Official:) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.40 TD (Plumbing Subcode Official:) Tj (Phone:) Tj 0.00 -167.40 TD ET 0.00 -13.08 TD 70.60 609.48 TD (HARRY W. CASE ) Tj 0.00 -167.40 TD (Fax:) Tj (Construction Official:) Tj (ANDREW SIMONIS ) Tj (ROSELLE PARK BORO) Tj (LAVALLETTE BORO) Tj (Building Subcode Official:) Tj (Listing of NJ Municipal Construction Code Enforcement Officials as of January 9, 2023) Tj 0.00 -13.08 TD (Electrical Subcode Official:) Tj 0.00 -167.44 TD 0.00 -13.12 TD (973-962-7823) Tj 0.00 -101.96 TD (2112: ) Tj -154.04 567.68 TD 0.00 -167.40 TD ( DCA) Tj (RAYMOND C. HOLSHUE JR ) Tj (MONROE TWP, NJ 08094) Tj (609-267-6633) Tj (Fire Subcode Official:) Tj (Construction Official:) Tj (PETER S. ARGILA ) Tj (Fire Subcode Official:) Tj (WASHINGTON BORO) Tj (Building Subcode Official:) Tj 265.95 502.20 TD 0.00 -13.08 TD (Construction Official:) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.40 TD (Fax:) Tj (PALMYRA, NJ 08065) Tj (JOSEPH A. DELGROSSO MIC) Tj 0.00 -13.12 TD (MICHAEL J. DALESSIO ) Tj ( DCA) Tj (Inquirer: For the most up-to-date information, please telephone the Office of Regulatory Affairs at \(609\) 984-7672 ) Tj 200 0 obj 0.00 -167.40 TD (Phone:) Tj (Phone:) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.08 TD (THOMAS K. BOYD ) Tj 0.00 -167.40 TD (856.933.3289) Tj 0.00 -13.08 TD /F0 10.00 Tf 215 0 obj <> 0.00 -13.08 TD 29 0 obj (732-531-2757) Tj (Listing of NJ Municipal Construction Code Enforcement Officials as of January 9, 2023) Tj 0.00 -167.44 TD 0.00 -13.08 TD 188 0 obj (ERIC J. SUDIA ) Tj (Electrical Subcode Official:) Tj (Elevator Subcode Official:) Tj ( DCA) Tj (Listing of NJ Municipal Construction Code Enforcement Officials as of January 9, 2023) Tj (1346: ) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.44 TD (HAMPTON, NJ 08827) Tj 266.00 567.64 TD 0.00 -13.08 TD (732-793-5105) Tj endobj 0.00 -13.12 TD -221.08 528.72 TD (MARTIN T. MARTINETTI ) Tj 0.00 -101.96 TD 0.00 -13.08 TD (Electrical Subcode Official:) Tj (1216: ) Tj (SHREWSBURY, NJ 07702) Tj (RUMSON BORO) Tj (Listing of NJ Municipal Construction Code Enforcement Officials as of January 9, 2023) Tj /F3 8.00 Tf (Fax:) Tj 0.00 -101.96 TD (Plumbing Subcode Official:) Tj endobj << (NORTH BRUNSWICK TWP) Tj (Phone:) Tj 0.00 -13.08 TD (1528: ) Tj 0.00 -13.08 TD (Phone:) Tj 0.00 -13.08 TD (BEN B. SCOTTI ) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.40 TD 0.00 -101.96 TD ET (RICHARD W. HOGAN ) Tj /F0 10.00 Tf (Fire Subcode Official:) Tj 0000389431 00000 n (Construction Official:) Tj (ALBERT K. REINER ) Tj 0.00 -167.40 TD (RALPH L. VENTURINI ) Tj (Phone:) Tj (JOSEPH W. CICCONE ) Tj (Construction Official:) Tj -154.04 567.68 TD 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.08 TD /F2 8.00 Tf 0.00 -101.96 TD (MOUNT LAUREL TWP) Tj (Fax:) Tj 266.00 502.20 TD 0.00 0.28 612.00 689.84 re W n (856-767-0230) Tj 0.00 -13.12 TD 0.00 -13.08 TD -377.64 625.48 TD 0.00 -13.08 TD (Fax:) Tj 266.00 502.24 TD -377.64 625.48 TD (Fire Subcode Official:) Tj 0.00 -13.08 TD (Construction Official:) Tj BT 0.00 -101.96 TD 0.00 -167.40 TD 0.00 -13.08 TD 0000460571 00000 n /F3 8.00 Tf 0.00 -13.08 TD 0.00 -101.96 TD (609-397-8634) Tj 0.00 -167.40 TD 0.00 -167.40 TD (CLOSTER BORO) Tj 266.00 502.24 TD (MENDHAM BOROUGH) Tj 266.00 567.64 TD (Fire Subcode Official:) Tj ( DCA) Tj 0.00 -13.12 TD 0.00 -13.08 TD (Elevator Subcode Official:) Tj << 0.00 -167.40 TD 0.00 -13.08 TD -310.88 502.40 TD 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.44 TD (Electrical Subcode Official:) Tj ( DCA) Tj 0.00 -13.08 TD (CRAIG C. DANSON ) Tj (TRAVIS M. LAMBERSON ) Tj endobj 266.00 502.20 TD -154.04 567.68 TD 0.00 -13.12 TD 0.00 -13.08 TD (KEITH M. SNYDER ) Tj 0.00 -13.08 TD (475 CORPORATE DRIVE) Tj (230 HAMILTON STREET) Tj (292 ALPHANO ROAD PO BOX A) Tj ( DCA) Tj /CropBox [0 0 612 720] (SAL G. TRIPPI ) Tj 0.00 -13.12 TD (IRVINGTON, NJ 07111) Tj 0.00 -13.12 TD (908-879-3660) Tj (888 ROUTE 23) Tj 0.00 -13.08 TD (Plumbing Subcode Official:) Tj (Inquirer: For the most up-to-date information, please telephone the Office of Regulatory Affairs at \(609\) 984-7672 ) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -13.08 TD (732-249-4568) Tj 0.00 -13.08 TD (Plumbing Subcode Official:) Tj 0.00 -167.40 TD (201-652-2680) Tj ( DCA) Tj (Fire Subcode Official:) Tj 0.00 -13.12 TD (LARVIE A. HOGLEN JR ) Tj 0.00 -13.12 TD (Building Subcode Official:) Tj (70 W. FRONT ST) Tj (BLUE MILL RD, PO BOX 666) Tj (RICHARD HESS ) Tj 0.00 -13.12 TD (ELSINBORO TWP) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 -167.40 TD 0.00 -167.40 TD 0.00 -101.96 TD (732-739-5135) Tj (Fire Subcode Official:) Tj 0.00 -13.08 TD (Construction Official:) Tj 0.00 -13.08 TD BT (Building Subcode Official:) Tj (Building Subcode Official:) Tj endstream 0.00 -13.08 TD (1019: ) Tj 0.00 -13.08 TD 0.00 0.28 612.00 689.84 re W n 0.00 -13.08 TD Yes. 0.00 -13.08 TD (RONALD A. GAFGEN ) Tj 0.00 -167.40 TD (Fire Subcode Official:) Tj (Phone:) Tj ( DCA) Tj (PAUL E. BUCHHOFER ) Tj (229 TRENTON AVENUE) Tj (Electrical Subcode Official:) Tj ( DCA) Tj 0.00 -101.96 TD endobj (Plumbing Subcode Official:) Tj /Type /Page (732-409-2973) Tj 0.00 -167.40 TD (TRENTON, NJ 08620) Tj st thomas aquinas high school placement test,

Hunt For The Wilderpeople Characters, Kirkland Lens Cleaner Ingredients, Articles C